اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1393)

28
دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای کنگاور و علوم و تحقیقات کردستان، کتابخانه‌های خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کردند. در راستای گسترش شبکه سیکا، ا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - شرق، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. با مجهز شدن این واحد به نرم افزار سیمرغ می توان گفت تمام واحدهای دا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
در ادامه گسترش سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) ، کتابخانه واحدهای زرندیه، بوکان و بردسیر نیز به این شبکه پیوستند. علاقمندان و پژوه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |