اخبار

(آرشیو ماه دی 1392)

30
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان(برازجان)، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است به زودی در شبکه سیکا نیز حضور یابد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
19
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران -شمال، تمام دانشکده‌های خود را به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مناسب به شبکه سیکا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
19
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکزی، به همراه یازده دانشکده تابعه‌اش، به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز شد. امید است به زو...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات ساوه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مورد نیاز، به شبکه بزرگ سی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |