اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1392)

26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب ، به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نیز به سیستم یکپارچه کتابخانه‌ای دانشگاه آزاد(سیکا) پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای اقلید و مرکز آموزش‌های بین المللی قشم به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شب...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد فسا و نطنز به شبکه سیکا پیوستند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی، به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز شد. امید است تا با فراهم کردن شرایط مناسب ، ب...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است که در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور یابد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
02
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن امکانات لازم به شبکه سی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |