اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1393)

21
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند، کتابخانه خود را با نرم افزار جامع سیمرغ، راه اندازی کرد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامعه سیمرغ تجهیز کرد. امید است پس از فراهم کردن بستر مناسب، در سیستم یکپارچه کتابخانه ها...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
11
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان می‌تواننداز طریق وب، منابع کتابخانه مرکزی و تمام دانشکده‌های این دانشگاه، ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |