اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1394)

22
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) حضور یافت. پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این دانشگاه ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز و  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، کتابخانه‌‌های خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کردند. امید است با فراهم کردن...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |