اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1393)

27
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان، از این پس می‌توانند منابع این کتابخانه را نیز از طریق وب م...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
پیروی گسترش شبکه سیکا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد های علوم وتحقیقات کردستان و علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
پیروی تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به نرم افزار سیمرغ، در کتابخانه واحد انار نیز نرم افزار سیمرغ، نصب و راه اندازی گردید. امید است...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، راه اندازی شد. امید است این واحد پس از فراهم کردن بستر مناسب در سیستم یکپارچه کتابخانه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |