اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

06
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ، در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیک‌شهر راه‌اندازی شد. امید که با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی در شبکه سیکا نیز حض...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ، در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت راه‌اندازی شد. امید که با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی در شبکه سیکا نیز حضور ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
 در ادامه گسترش سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد (سیکا) ، کتابخانه واحد سمنان نیر به این شبکه پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
کتابخانه دیجیتال سیمرغ دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،  به فهرست میزبان‌ کتابخانه‌های دیجیتال سیمرغ افزوده شد و در حال اط...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
نسخه جدید سیستم اطلاع رسانی و گردش امانات سیمرغ با تغییرات و امکانات جدید، آماده عرضه گردید. برای آگاهی بیشتر از جزئیات امکانات این نسخه، به مستند زیر...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
نسخه جدید پورتال سیمرغ با تغییرات و امکانات جدید، آماده عرضه گردید. برای آشنایی بیشتر با امکانات این نسخه،  می‌توانید به مستند زیر مراجعه کن...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |