اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1393)

22
درکتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان، نرم افزار سیمرغ نصب و راه اندازی شد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور یا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
دانشگاه آزاد اسلامی شهرری، به واحد یادگار امام خمینی(ره) تغییر نام یافت. لذا در فهرست میزبانهای شبکه سیکا نیز این تغییر نام اعمال گردیده است . زی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
در ادامه گسترش شبکه سیکا، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.  زین پس علا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
04
 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، به نرم افزار سیمرغ مجهز شد و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |