اخبار

(آرشیو ماه تیر 1393)

15
واحد علوم و تحقیقات اصفهان در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت. زین پس، منابع کتابخانه‌ای این د...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08
پیروی تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به نرم افزار سیمرغ، در واحد رودان نیز، نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ، نصب و راه اندازی شد. امید است ای...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |