اخبار

(آرشیو ماه مهر 1392)

29
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کتابخانه‌ی خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی به شبکه سیکا نیز بپیوندد...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
25
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، به نرم افزار سمیرغ مجهز شد و در پی آن به شبکه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |