اخبار

(آرشیو ماه آبان 1392)

04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب به شبکه سیکا پیوست و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس به شبکه سیکا پیوست و  در سیستم یکپارجه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، فعال شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |