اخبار

11
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت، کتابخانه خود را به سیستم جامع کتابخانه‌ای سیمرغ، تجهیز کرد. امید است تا با فراهم کردن شرایط کافی، به زودی در سیستم یکپ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد و با فراهم کردن شرایط و بستر مناسب، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دان...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
30
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگان، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد. امید است پس از فراهم کردن شرایط کافی و بستر مناسب، به جمع سایر کتابخ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
25
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) پیوست. پژوهشگران می‌توانند منابع این کتابخانه را هم به صورت...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند، کتابخانه خود را با نرم افزار جامع سیمرغ، راه اندازی کرد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامعه سیمرغ تجهیز کرد. امید است پس از فراهم کردن بستر مناسب، در سیستم یکپارچه کتابخانه ها...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
11
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان می‌تواننداز طریق وب، منابع کتابخانه مرکزی و تمام دانشکده‌های این دانشگاه، ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
18
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است پس از فراهم کردن شرایط مورد نیاز، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور ی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
18
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کتابخانه مرکزی و یازده دانشکده خود را به نرم افزار سیمرغ، مجهز کرد، امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر نیز در شبکه سیکا حضور یافت. دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این واحد دانشگاهی را از طریق این...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 3 از 9اولین   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  بعدی   آخرین