اخبار

22
درکتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان، نرم افزار سیمرغ نصب و راه اندازی شد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور یا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
دانشگاه آزاد اسلامی شهرری، به واحد یادگار امام خمینی(ره) تغییر نام یافت. لذا در فهرست میزبانهای شبکه سیکا نیز این تغییر نام اعمال گردیده است . زی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
در ادامه گسترش شبکه سیکا، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.  زین پس علا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
04
 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، به نرم افزار سیمرغ مجهز شد و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
27
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان، از این پس می‌توانند منابع این کتابخانه را نیز از طریق وب م...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
پیروی گسترش شبکه سیکا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد های علوم وتحقیقات کردستان و علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
پیروی تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به نرم افزار سیمرغ، در کتابخانه واحد انار نیز نرم افزار سیمرغ، نصب و راه اندازی گردید. امید است...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، راه اندازی شد. امید است این واحد پس از فراهم کردن بستر مناسب در سیستم یکپارچه کتابخانه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
28
دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای کنگاور و علوم و تحقیقات کردستان، کتابخانه‌های خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کردند. در راستای گسترش شبکه سیکا، ا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - شرق، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. با مجهز شدن این واحد به نرم افزار سیمرغ می توان گفت تمام واحدهای دا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 5 از 9اولین   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  بعدی   آخرین