اخبار

26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
در ادامه گسترش سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) ، کتابخانه واحدهای زرندیه، بوکان و بردسیر نیز به این شبکه پیوستند. علاقمندان و پژوه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
27
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه بزرگ سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
27
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، به شبکه بزرگ سیکا پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مناسب، به شبکه سیکا نیز بپبون...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، به شبکه سیکا پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه در شبکه سیکا(سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی) حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه سیکا نیز بپبوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همراه تمام دانشکده هایش، در شبکه سیکا حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تاکستان، به شبکه بزرگ سیکا پیوستند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 6 از 9اولین   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  بعدی   آخرین