اخبار

01
دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات ساوه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مورد نیاز، به شبکه بزرگ سی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
26
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.. آملی، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
 کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای ایوان غرب، سراوان و دلیجان به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند. امید است با فراهم کردن بستر مناسب به شبک...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
12
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (شبکه سیکا) پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
واحدهای بوکان، صفادشت، ساوه، شازند و علوم و تحقیقات اراک، به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند، امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز بپیوندند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
10
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگناوه، به شبکه سیکا پیوست و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، فعال شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب به شبکه سیکا پیوست و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس به شبکه سیکا پیوست و  در سیستم یکپارجه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، فعال شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
29
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کتابخانه‌ی خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی به شبکه سیکا نیز بپیوندد...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 8 از 9اولین   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  بعدی   آخرین