عضویت    ورود به سیستم    جمعه 04 اسفند 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) حضور یافت. پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این دانشگاه را از طریق اینترنت، مورد جستجو قرار دهند.