عضویت    ورود به سیستم    ﺳﻪشنبه 21 آذر 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر، در شبکه سیکا حضور یافت. زین پس علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه این دانشگاه را نیز در کنار سایر دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور مورد جستجو قرار دهند.