تمدید کتاب و سرویس امانت

ماژول سرویس‌های امانت فقط امکان سرویس‌دهی به سرورهای محلی را دارد.
نوع رخداد:
زير گروه‌ها:
مرتب شده براساس:
طراحی و تولید توسط نوسا